|

1 års skydd: Den här tjänsten ger dig rättighet att använda produkten på en dator, eller på det antal datorer som anges, under tjänsteperioden som inleds vid första installationen och aktiveringen. Den förnyelsebara tjänsten omfattar skyddsuppdateringar och nya produktfunktioner som blir tillgängliga under tjänsteperioden, förutsatt att Symantecs licensavtal godkänns. Licensavtalet medföljer produkten och kan också läsas på www.symantec.se. Produktfunktioner kan komma att läggas till, ändras eller tas bort under tjänsteperioden.

Symantec tillhandahåller kostnadsfri och obegränsad chatt- och telefonsupport under vanlig kontorstid under ett år från och med det datum som produkten installeras första gången. Det kan krävas att du uppdaterar till den senaste produktversionen för att få tillgång till support. Vanliga avgifter för internetanslutning och samtal tillkommer. Fullständig information och tillgång till support finns på http://buy.norton.com/support.

Copyright © 2015 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp, Norton, Norton 360 och NortonLive är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.