|

1-års beskyttelse: Med denne tjenesten får du retten til å bruke produktet på én PC eller det spesifiserte antallet PCer i løpet av abonnementsperioden, som begynner på datoen for første installasjon og aktivering. Dette fornybare abonnementet inkluderer beskyttelsesoppdateringer og nye produktfunksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige i abonnementsperioden, men forutsetter at du godtar Symantecs lisensavtale, som leveres sammen med dette produktet og kan leses på www.symantec.no. Produktfunksjoner kan legges til, endres eller fjernes i abonnementsperioden.

Symantec tilbyr gratis ubegrenset chat- og telefonstøtte i vanlig åpningstid i ett år fra den datoen produktet ble installert. Det kan være nødvendig å oppgradere til den nyeste produktversjonen for å få tilgang til støtte. Normale avgifter og takster for Internett-tilkobling og telefonsamtaler gjelder. Du finner alle opplysninger og hvordan du får støtte på http://buy.norton.com/support.

Copyright © 2014 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Norton, Norton 360 og NortonLive er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Symantec Corporation eller dets tilknyttede selskaper i USA og andre land. Microsoft Windows og Microsoft Vista er varemerker som tilhører Microsoft Corporation. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.