|

1 jaar beveiliging: met deze service hebt u het recht om dit product gedurende de serviceperiode op één pc of het aangegeven aantal pc's te gebruiken. Deze serviceperiode gaat in bij de eerste installatie en activering van het product. Deze verlengbare service omvat beveiligingsupdates en nieuwe productfuncties die gedurende de verlengbare serviceperiode beschikbaar komen, op voorwaarde dat u akkoord gaat met de licentieovereenkomst van Symantec die met dit product werd geleverd. U kunt deze nalezen op www.symantec.nl en www.symantec.be. Tijdens de serviceperiode kunnen productfuncties worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Symantec biedt gratis en onbeperkte ondersteuning via chatten en de telefoon gedurende lokale kantooruren voor een periode van één jaar vanaf de eerste installatie van dit product. Voor ondersteuning moet u mogelijk een update naar de nieuwste productversie uitvoeren. Hierbij gelden de normale kosten voor telefoon en internetverbinding. Voor volledige details en toegang tot ondersteuning gaat u naar http://buy.norton.com/support.

Copyright © 2015 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec, het Symantec-logo, Norton, Norton 360 en NortonLive zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaren.