|

Protecţie timp de 1 an: prin furnizarea acestui serviciu, primiţi dreptul de utilizare a acestui produs pe un sistem PC sau pe numărul specificat de sisteme PC, în timpul perioadei de furnizare a serviciilor, care începe după instalarea iniţială şi după activare. Acest serviciu cu posibilitate de reînnoire include actualizările de protecţie şi caracteristicile noi de produs în funcţie de disponibilitatea acestora în timpul perioadei de furnizare a serviciilor, în conformitate cu acceptarea Acordului de licenţă Symantec aferent acestui produs şi disponibil pentru consultare la adresa www.symantec.ro. În timpul perioadei de furnizare a serviciilor, se pot adăuga, modifica sau elimina caracteristici de produs.

Symantec oferă asistenţă gratuită şi nelimitată prin telefon, în limba engleză, în timpul programului de lucru local, timp de un an de la instalarea iniţială a acestui produs. Pentru accesarea asistenţei poate fi necesară actualizarea la cea mai recentă versiune a produsului. Se aplică taxele standard de utilizare Internet şi de efectuare a apelurilor. Pentru detalii complete şi pentru a accesa asistenţa, vizitaţi http://buy.norton.com/support.

Copyright © 2015 Symantec Corporation. Toate drepturile rezervate. Symantec, logoul Symantec, Norton, Norton 360 şi NortonLive sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Symantec Corporation sau ale filialelor acesteia din S.U.A. şi din alte ţări. Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation. Alte denumiri pot reprezenta mărci comerciale ale deţinătorilor acestora.