|

Roční ochrana: S touto službou získáváte právo používat tento produkt na jednom počítači nebo na specifikovaném počtu počítačů po dobu přihlášení k odběru služby, která začíná počáteční instalací a aktivací. Tato obnovitelná služba zahrnuje aktualizace ochrany a nové funkce produktu tak, jak jsou k dispozici během období odběru služby, a to na základě souhlasu s licenční smlouvou společnosti Symantec, která je dodávána s tímto produktem a je rovněž k dispozici na webu www.symantec.cz. Funkce produktu mohou být během období odběru služby přidávány, upravovány nebo odebírány.

Společnost Symantec poskytuje bezplatnou 24hodinovou podporu 7 dní v týdnu prostřednictvím chatu po dobu jednoho roku od počáteční instalace aplikace. Služby NortonLive™ jsou prodávány samostatně. Podrobnosti a přístup k podpoře najdete na adrese http://buy.norton.com/support.

Copyright © 2015 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Norton, Norton 360 a NortonLive jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní názvy mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.